Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 184 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 184 of 226
182
Skærmen flimrer.
Skærmen flimrer, når der
optages i fluorescerende lys.
Det er ikke en fejl på kameraet (flimmer
optages på film, men ikke på
stillbilleder).
Der vises en lysbjælke (rødviolet) på LCD-skærmen.
Forekommer undertiden, når
der tages billeder af et meget
lyst motiv, f.eks. solen eller
en anden lyskilde.
Dette er normalt i enheder, der
indeholder CCD'er, og betyder ikke, at
der er opstået en fejl. Denne lysbjælke
optages ikke, hvis du tager stillbilleder,
men det gør den, hvis du optager film.
vises.
Der er sandsynligvis valgt en
langsom lukkerhastighed på
grund af utilstrækkeligt lys.
Vælg en anden indstilling for IS mode
end [Fra]
(s. 70)
.
Øg ISO-følsomheden
(s. 71)
.
Vælg en anden indstilling end
(Flash Fra)
(s. 64)
.
Indstil selvudløseren, og sæt kameraet
på et stativ eller lignende
(s. 66)
.
vises.
Vises, når der benyttes et
hukommelseskort med
udskriftsindstillinger,
overførselsindstillinger eller
valgte diasvisningsbilleder,
der er indstillet med et andet
DPOF-kompatibelt kamera.
Disse indstillinger vil blive overskrevet
af de indstillinger, du angiver med
kameraet
(side 131
,
156)
.
Støj på billedet./Motivets bevægelser er uregelmæssige.
Kameraet har automatisk
gjort billedet på LCD-
skærmen lysere for at gøre
det nemmere at se, når der
optages et mørkt sted
(s. 59)
.
Det påvirker ikke det billede, der tages.
Sample
This manual is suitable for devices