Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 183 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 183 of 226
181
Fejlfinding
Når der tændes for strømmen
Meddelelsen "Kort låst!" vises.
SD-hukommelseskortets eller
SDHC-hukommelseskortets
skrivebeskyttelsestap er ind-
stillet til "skrivebeskyttet".
Skub skrivebeskyttelsestappen opad,
når der optages på eller slettes fra
hukommelseskortet, eller når det
formateres
(s. 200)
.
Menuen Dato/Tid vises.
Det indbyggede genoplade-
lige litiumbatteri er ved at
være afladet.
Genoplad straks det indbyggede batteri
(s. 8)
.
LCD-skærm
Tomt display.
LCD-skærmen er indstillet til
Fra.
Tryk på knappen
DISP.
, og aktiver
LCD-skærmen
(s. 58)
.
[Energisparer] er indstillet til
[Display fra].
Tryk på en vilkårlig knap bortset fra ON/
OFF-knappen, eller drej kameraet for at
tænde LCD-skærmen igen
(s. 165)
.
LCD-skærmen slukkes under optagelse.
Hvis [Energisparer] er indstillet til [Display fra], slukker
energisparefunktionen LCD-skærmen under optagelse i tilstanden
.
Under starten er kameraets skærm sort.
Der er valgt et inkompatibelt
billede som opstartsbillede
under indstillingerne for Dette
kamera.
Vælg et andet opstartsbillede under
indstillingerne for Dette kamera
(s. 177)
, eller brug det medfølgende
program.
Skærmen bliver mørk.
Billedet på LCD-skærmen
bliver mørkere i kraftigt sollys
eller andet kraftigt lys.
Dette er normalt i enheder, der
indeholder CCD'er, og betyder ikke, at
der er opstået en fejl. Dette billede
optages ikke, hvis du tager stillbilleder,
men det gør det, hvis du optager film.
Sample
This manual is suitable for devices