Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 182 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 182 of 226
180
Fejlfinding
• Kamera
(s. 180)
• Når der tændes for strømmen
(s. 181)
• LCD-skærm
(s. 181)
• Optagelse
(s. 183)
• Optagelse af film
(s. 187)
• Afspilning
(s. 188)
• Batteri/batterioplader
(s. 189)
• Visning på tv-skærm
(s. 189)
• Udskrivning på Direct Print-kompatible printere
(s. 189)
Kamera
Kameraet virker ikke.
Der er ikke tændt for
strømmen.
Tryk på ON/OFF-knappen
(s. 14)
.
Hukommelseskort/
batteridækslet er åbent.
Sørg for, at dækslet til hukommelses-
kort/batteri er helt lukket
(s. 10)
.
Batteriet er ikke opladet
tilstrækkeligt, til at kameraet
kan fungere (meddelelsen
"Udskift batteri" vises).
Sæt et fuldt opladet batteri
i kameraet
(s. 8)
.
Brug vekselstrømsadapteren
ACK-DC10 (sælges separat)
(s. 202)
.
Dårlig kontakt mellem
kameraet og batteripolerne.
Puds polerne med en blød vatpind,
før du oplader eller bruger batteriet
(s. 198)
.
Der høres lyde inde fra kameraet.
Kameraets vandrette/lodrette
retning blev ændret.
Kameraets retningsmekanisme
arbejder. Dette er ikke en fejl.
Sample
This manual is suitable for devices