Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 181 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 181 of 226
179
Tilpasning af kameraet (indstillinger for Dette kamera)
[Opstart lyd]/[Betjenings lyd]/
[Selvudløser lyd]/[Lukker lyd]:
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge
(Optag).
2.
Tryk på knappen
.
3.
Efter optagelsen skal du bruge
knappen
eller
til at vælge
(Registrer).
4.
Tryk på knappen
.
Optagelsen stopper automatisk, når optagelsestiden er gået.
Vælg
(Afspil) for at afspille den.
Tryk på
(Afslut) for at afslutte i stedet for at registrere.
4
Registrer indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [OK].
2.
Tryk på knappen
.
Vælg [Annuller], hvis du vil
annullere registreringen.
Følgende kan ikke registreres som indstillinger for
Dette kamera.
- Film
- Lyde optaget med lydmemofunktionen
(s. 144)
- Lyde optaget med lydoptageren
(s. 146)
Den foregående indstilling slettes, når der tilføjes en ny
indstilling for Dette kamera.
Se den medfølgende
Startvejledning til software
for at få flere
oplysninger om oprettelse og tilføjelse af data til Dette kamera.
Sample
This manual is suitable for devices