Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 180 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 180 of 226
178
Billeder, som er optaget på hukommelseskortet, og nyindspillede lyde
kan tilføjes som indstillinger for Dette kamera i menupunkterne
og
. Du kan også bruge den medfølgende software til at overføre
computerens billeder og lyde til kameraet.
Registrering af indstillinger for
Dette kamera
Du skal bruge en computer, hvis du vil gendanne standard-
indstillingerne for Dette kamera. Brug den medfølgende
software (ZoomBrowser EX/ImageBrowser) til at gendanne
kameraets standardindstillinger.
1
Vælg et menupunkt.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge menuen
.
3.
Brug knappen
eller
til at
vælge det menupunkt, der skal
registreres.
2
Vælg en indstilling.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge
eller
.
2.
Tryk på knappen
.
3
Accepter indstillingen.
[Opstart billede]:
1.
Brug knappen
eller
til at vælge
det billede, der skal registreres.
2.
Tryk på knappen
.
Sample
This manual is suitable for devices