Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 18 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 226
Startvejledning
Visning af stillbilleder
16
Visning af stillbilleder
1.
Tryk på knappen ON/OFF.
2.
Sæt funktionsvælgeren på
(Afspilning).
3.
Brug knappen
eller
til at
få vist det ønskede billede.
• Brug knappen
til at flytte til det
forrige billede og knappen
til at
flytte til det næste.
• Billederne skifter hurtigere, hvis du
holder knappen nede, men de bliver
mere grovkornede.
Hvis du indstiller [Genoptag] til enten [Sidst set]* eller [Sidste
opt.] i menuen
(Afspil), kan du angive det billeder, der
skal vises i afspilningstilstand (* standardindstilling). Hvis du
vælger [Sidst set], vises det billede, du sidst fik vist
(Genoptag
afspilning).
Ved nedenstående fremgangsmåder vises det nyeste billede
uanset indstillingen for [Genoptag].
- Optagelse af et billede
- Udskiftning af hukommelseskortet
- Redigering af et billede på hukommelseskortet ved hjælp
af en computer
Funktions-
vælger
Knappen ON/OFF
Knapperne
/
Sample
This manual is suitable for devices