Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 179 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 179 of 226
177
Tilpasning af kameraet (indstillinger for Dette kamera)
Tilpasning af kameraet (indstillinger for Dette kamera)
Med Dette kamera kan du tilpasse opstartsbilledet og -lydene
i forbindelse med opstart, betjening, selvudløser og lukker. Du kan
ændre og registrere disse indstillinger, så du kan skræddersy
kameraet til dine behov.
Ændring af indstillinger for
Dette kamera
1
Vælg et menupunkt.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge menuen
.
3.
Brug knappen
eller
til at
vælge et menupunkt.
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge det indhold, du vil tilpasse.
2.
Tryk på knappen
.
Vælg [Tema] for at vælge ens
indstillinger.
Tilslutning til et tv
Sample
This manual is suitable for devices