Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 178 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 178 of 226
176
Tilslutning til et tv
Du kan bruge det medfølgende AV-kabel til at optage og afspille
billeder ved hjælp af et tv.
Optagelse/afspilning med et tv-apparat
1
Sluk kameraet og tv'et.
2
Sæt AV-kablet i kameraets
A/V OUT-stik.
Sæt en fingernegl eller
håndledsremmens tilpasningsknap
under kanten på kameraets
stikdæksel for at åbne det, og sæt
derefter AV-kablet helt ind i stikket.
3
Sæt de andre ender af
AV-kablet i VIDEO IN- og
AUDIO IN-stikkene på
tv'et.
4
Tænd tv'et, og skift til videotilstand.
5
Tænd kameraet.
Videoudgangssignalet kan ændres (NTSC eller PAL), så
det passer til de forskellige nationale standarder
(s. 56)
.
Standardindstillingen varierer fra land til land.
- NTSC: Japan, USA, Canada, Taiwan m.fl.
- PAL: Europa, Asien (dog ikke Taiwan), Oceanien m.fl.
Hvis videosystemet ikke er indstillet korrekt, risikerer du,
at billederne fra kameraet ikke vises korrekt.
VIDEO
Gul
Sort
AUDIO
Sample
This manual is suitable for devices