Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 177 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 177 of 226
175
Konfiguration af kamera
Gendannelse af indstillingernes
standardværdier
1
Vælg [Nulstil alt].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge menuen
.
3.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Nulstil alt]
4.
Tryk på knappen
.
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [OK].
2.
Tryk på knappen
.
Indstillinger kan ikke nulstilles, når kameraet er tilsluttet en
computer eller en printer.
Følgende kan ikke nulstilles.
- Optagelsestilstand
- Indstillingerne [Tidszone], [Dato/Tid], [Sprog] og
[Video System] i menuen
(s. 55)
- Data vedrørende hvidbalance registreret med den
brugerdefinerede hvidbalancefunktion
(s. 101)
- Farver, der er angivet i tilstanden [Farve tone]
(s. 105)
eller [Farve swap]
(s. 107)
- Nyligt tilføjede indstillinger for Dette kamera
(s. 178)
Sample
This manual is suitable for devices