Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 176 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 176 of 226
174
Kameraet er udstyret med en intelligent retningssensor, der registrerer
retningen af et billede taget med kameraet i lodret position, så det
automatisk roteres i den rigtige retning, når det vises på LCD-skærmen.
Indstilling af funktionen
Auto rotering
1
Vælg [Auto rotering].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge menuen
.
3.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Auto rotering].
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Til] eller [Fra].
2.
Tryk på knappen
.
Når funktionen Auto rotering er
sat til [Til], og LCD-skærmen er
indstillet til detaljeret visning under
optagelse, vises
(normal),
(højre side nedad) eller
(venstre side nedad) på skærmen.
Funktionen virker muligvis ikke korrekt, hvis kameraet peger
lige opad eller lige nedad. Kontroller, at pilen
peger i den
rigtige retning. Hvis det ikke er tilfældet, skal du indstille
funktionen Auto rotering til [Fra].
Selvom Auto rotering er indstillet til [Til], afhænger retningen
af de billeder, der overføres til en computer, af den software,
der bruges til overførslen.
Hvis kameraet holdes lodret ved optagelsen, vurderer den
intelligente retningssensor, at den øverste side er "op" og den
nederste side er "ned". Derefter reguleres optimal hvidbalance,
eksponering og fokus til lodret fotografering. Dette sker, uanset
om Auto rotering er slået til eller fra.
Sample
This manual is suitable for devices