Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 175 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 175 of 226
173
Konfiguration af kamera
Indstilling af dato og klokkeslæt for automatisk
mappeoprettelse
1
Vælg [Opret folder].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge menuen
.
3.
Brug knappen
eller
til
at vælge [Opret folder].
4.
Tryk på knappen
.
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Auto opret] og knappen
eller
til at vælge en
oprettelsesdato.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Tid] og knappen
eller
til at vælge et klokkeslæt.
3.
Tryk to gange på knappen
.
vises på det angivne tidspunkt. Symbolet vises ikke
længere, når den nye mappe er oprettet.
Der kan gemmes op til 2.000 billeder i en mappe. Der oprettes
automatisk en ny mappe, når du tager mere end 2.000 billeder.
Det sker, selvom du ikke opretter nye mapper.
Sample
This manual is suitable for devices