Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 174 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 174 of 226
172
Du kan når som helst oprette en ny mappe, så de billeder, du tager,
automatisk gemmes i denne mappe.
Oprettelse af en mappe, næste gang du tager
billeder
Oprettelse af en billeddestination
(Folder)
Opret ny folder
Opretter en ny mappe, næste gang du tager billeder.
Indsæt markeringen igen, hvis du vil oprette en mappe til.
Auto opret
Du kan også angive en dato og et klokkeslæt, hvis
du ønsker at oprette en ny mappe, der anvender
optagelsestidspunktet efter den angivne dato og det
angivne klokkeslæt.
1
Vælg [Opret folder].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge menuen
.
3.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Opret folder].
4.
Tryk på knappen
.
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at
markere [Opret ny folder].
2.
Tryk to gange på knappen
.
vil blive vist på LCD-skærmen
under optagelsen. Symbolet vises
ikke længere, når den nye mappe er oprettet.
Sample
This manual is suitable for devices