Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 173 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 173 of 226
171
Konfiguration af kamera
Billed- og mappenumre
Optagede billeder tildeles sekventielle billednumre, der begynder med
0001 og går op til 9999, mens mapper tildeles numre, der begynder
med 100 og går op til 999. Der kan gemmes op til 2.000 billeder i en
enkelt mappe.
• Billeder kan blive gemt i en ny mappe, hvis der ikke er tilstrækkelig
ledig plads, selvom mappen indeholder færre end 2.000 billeder,
fordi følgende typer billeder altid gemmes sammen i en mappe.
- Billeder fra kontinuerlig optagelse
- Billeder taget med selvudløser (Costum Timer)
- Billeder i tilstanden Kombiner billed
- Stillbilleder, der er taget i tilstanden Farve tone/Farve swap med
kategorien [Gem original] indstillet til [Til].
• Billeder kan ikke afspilles, hvis der findes identiske mappenumre,
eller en mappe indeholder identiske billednumre.
Startvejledning til software
indeholder oplysninger om
mappestrukturer og billedtyper.
Ny mappe oprettet
Hukommelseskort skiftet
Kontinuerlig
Hukommelseskort 1
Hukommelseskort 1
Hukommelseskort 2
Autoreset
Hukommelseskort 1
Hukommelseskort 1
Hukommelseskort 2
Sample
This manual is suitable for devices