Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 172 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 172 of 226
170
De billeder, du tager, tildeles automatisk et billednummer.
Du kan vælge, hvordan billednumrene skal tildeles.
Nulstilling af billednummer
Kontinuerlig
Det næste billede tildeles et nummer, der er én højere end
nummeret på det sidst optagede billede. Det er praktisk,
hvis du administrerer alle billederne på en computer, fordi
du undgår identiske navne, hvis du skifter mappe eller
hukommelseskort.*
* Når der benyttes et tomt hukommelseskort. Hvis der benyttes et
hukommelseskort med data, sammenlignes det 7-cifrede nummer
på den seneste mappe og det seneste billede med det seneste
nummer på hukommelseskortet, og den højeste af de to værdier
bruges som udgangspunkt for nye billeder.
Autoreset
Billed- og mappenummeret nulstilles til startværdien (100-
0001).* Det er praktisk, hvis du administrerer billeder på
mappebasis.
* Når der benyttes et tomt hukommelseskort. Hvis der benyttes et
hukommelseskort med data, bruges nummeret efter det 7-cifrede
nummer på den seneste mappe og det seneste billede på
hukommelseskortet som udgangspunkt for nye billeder.
1
Vælg [Filnummerering].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge menuen
.
3.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Filnummerering].
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at vælge
[Kontinuerlig] eller [Autoreset].
2.
Tryk på knappen
.
Sample
This manual is suitable for devices