Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 171 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 171 of 226
169
Konfiguration af kamera
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [OK].
2.
Tryk på knappen
.
Hvis du vil foretage en
dybdeformatering, skal du vælge
[Low Level Format] med knappen
og trykke på knappen
eller
for at markere punktet.
Hvis du har valgt [Low Level
Format], kan du stoppe
formateringen af et hukommelseskort ved at trykke på knappen
FUNC./SET
. Du kan fortsat bruge et hukommelseskort uden
problemer, selvom du har stoppet formateringen, men dets
data vil være slettet.
Low Level Format
Vi anbefaler, at du vælger indstillingen [Low Level Format],
hvis du mener, at et hukommelseskorts optagelses/
læsehastighed er faldet. Formateringen af visse
hukommelseskort kan tage 2 til 3 minutter.
Vises, når der findes
lyddata optaget med
lydoptageren
(s. 146)
.
Sample
This manual is suitable for devices