Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 170 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 170 of 226
168
Du skal altid formatere et nyt hukommelseskort eller et kort, du vil
slette alle billeder og andre data fra.
Hvis du ændrer dato og klokkeslæt, når indstillingen Verden
er valgt, ændres dato og klokkeslæt for indstillingen Hjem
automatisk.
Formatering af hukommelseskort
Bemærk, at formatering (initialisering) af et hukommelses-
kort sletter alle data, herunder beskyttede billeder og andre
filtyper.
Når ikonet
vises, findes der lyddata optaget med lydopta-
geren. Vær forsigtig, før du formaterer hukommelseskortet.
1
Vælg [Formater].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at vælge
menuen
.
3.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Formater].
4.
Tryk på knappen
.
Sample
This manual is suitable for devices