Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 17 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 226
Optagelse af stillbilleder
15
Startvejledning
5.
Tryk udløserknappen helt ned (tryk helt ned) for at tage
billedet uden at ændre noget andet.
• Lukkerlyden afspilles én gang, og billedet optages.
• Optagede billeder vises på LCD-skærmen i ca. 2 sekunder
umiddelbart efter optagelsen (Rec. Vis billede). Du kan tage
billeder, selvom billedet vises.
• Hvis du holder udløserknappen nede, når du har taget et billede,
vises billedet fortsat.
• Indikatoren blinker grønt, og filen optages på
hukommelseskortet.
Sådan tages billeder, der er fokuseret på
Kameraet indstiller automatisk fokus, når du trykker udløserknappen
halvt ned*.
* Udløserknappen har to trin. Udløserknappen siges at være "halvt nedtrykket", når
den trykkes ned til første trin.
Deaktivering af lyd
Hvis du trykker på knappen
DISP.
, mens kameraet tændes, slås alle
kameralyde undtagen advarselslyde fra. Indstillingen kan ændres
i menuen
(Opsætning) [Dæmp].
Tryk helt
ned med
det samme
Optagelse:
Blinker grønt
Tryk halvt ned
for at fokusere
Bipper to
gange
Tryk helt ned
Optagelse:
Blinker grønt
På LCD-skærmen vises
grønne AF-rammer på
fokuseringspunkterne.
Klar til optagelse:
Lyser grønt (orange,
hvis blitzen udløses)
Forkert
Rigtigt
Sample
This manual is suitable for devices