Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 168 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 168 of 226
166
Når du rejser i udlandet, kan du optage billeder med lokale værdier for
dato og klokkeslæt ved blot at skifte tidszone, hvis du på forhånd har
registreret tidszonerne for rejsemålet. Derved undgår du at skulle
ændre indstillingerne for dato og klokkeslæt.
Indstilling af tidszonen hjemme og ude
Indstilling af verdensur
1
Vælg [Tidszone].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge menuen
.
3.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Tidszone].
4.
Tryk på knappen
.
2
Vælg
(Hjem).
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge
.
2.
Tryk på knappen
.
Når du bruger funktionen første
gang, skal du kontrollere, at
skærmbilledet til højre vises, og
derefter trykke på knappen
FUNC./SET
.
3
Vælg et område som
hjemmeområde.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge en hjemmetidszone.
2.
Tryk på knappen
.
Hvis du vil indstille sommertid, skal
du bruge knappen
eller
til at
få vist
. Tiden skifter med 1 time.
Sample
This manual is suitable for devices