Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 167 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 167 of 226
165
Konfiguration af kamera
Konfiguration af kamera
Dette kamera er udstyret med en strømbesparende funktion, som
automatisk kan slukke kameraet eller LCD-skærmen.
Aktivering af energisparefunktion
Auto sluk
Kameraet slukkes i følgende situationer, når [Auto sluk] er indstillet
til [Til]. Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet igen.
Optagelsestilstand: Ca. 3 minutter efter seneste betjening af
kameraet.
Afspilningstilstand, tilsluttet til printer: Ca. 5 minutter efter seneste
betjening af kameraet.
Display fra
I optagelsestilstand slukkes LCD-skærmen automatisk efter det
valgte interval, hvis kameraet ikke betjenes, uanset indstillingen af
[Auto sluk]. Tryk på en vilkårlig knap bortset fra knappen ON/OFF,
eller drej kameraet for at tænde LCD-skærmen igen.
1
Vælg [Energisparer].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge menuen
.
3.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Energisparer].
4.
Tryk på knappen
.
2
Indstil energispare-
funktionen.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge en indstilling.
2.
Brug knappen
eller
til at
aktivere en indstilling.
3.
Tryk på knappen
.
3
Tryk på knappen
.
Energisparefunktionen aktiveres ikke under en diasvisning,
eller når kameraet er tilsluttet en pc.
Sample
This manual is suitable for devices