Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 166 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 166 of 226
164
[Vælg]
[Vælg alt]
3
Vælg billederne.
1.
Brug knappen
eller
til at vælge
de billeder, der skal overføres.
2.
Tryk på knappen
.
Du kan fravælge indstillingen ved at
trykke på knappen
FUNC./SET
igen.
Det kan også gøres under
indeksvisning.
Tryk på knappen
MENU
for at
afslutte opsætningen.
3
Vælg [OK].
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [OK].
2.
Tryk på knappen
.
Tryk på knappen
MENU
for at
afslutte opsætningen.
Billeder overføres efter filnummer.
Du kan højst vælge 998 billeder.
Valgt til overførsel
Sample
This manual is suitable for devices