Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 165 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 165 of 226
163
Udskrifts/overførselsindstillinger
Du kan bruge kameraet til at vælge indstillinger for billeder, inden de
overføres til en computer. Se
Startvejledning til software
for at få en
vejledning i at overføre billeder til computeren. De indstillinger, der
anvendes i kameraet, overholder DPOF-standarderne.
Angivelse af DPOF-overførselsindstillinger
Ikonet
vises muligvis for et hukommelseskort med
overførselsindstillinger, der er angivet med et andet DPOF-
kompatibelt kamera. Disse indstillinger overskrives af de
indstillinger, du angiver med dit kamera.
1
Vælg [Transfer række].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge
.
3.
Tryk på knappen
.
2
Vælg [Vælg].
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge en udvælgelsesmetode.
2.
Tryk på knappen
.
Hvis du vælger [Reset], annulleres alle indstillinger for
overførselsrækkefølge.
Vælg:
Vælg enkeltbilleder.
Vælg alt:
Vælg alle billederne på
hukommelseskortet.
Sample
This manual is suitable for devices