Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 164 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 164 of 226
162
[Vælg alle billeder]
[Fj. alle markeringer]
2
Konfigurer udskriftsindstillingerne.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [OK].
2.
Tryk på knappen
.
Skærmbilledet til valg af
udvælgelsesmetode vises igen.
Hvis du vælger [Annuller], annulleres
funktionen, og der vendes tilbage til
trin 1.
2
Fravælg billederne.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [OK].
2.
Tryk på knappen
.
Skærmbilledet til valg af
udvælgelsesmetode vises igen.
Hvis du vælger [Annuller],
annulleres funktionen.
Billeder udskrives i billednummerrækkefølge.
Du kan højst vælge 998 billeder.
Knappen
lyser blåt, når kameraet er sluttet til en printer.
Udskrivningen begynder, når du har udført følgende
handlinger.
1. Tryk på knappen
.
2. Kontroller, at du har valgt [Print], og tryk derefter på
knappen
FUNC./SET
.
Sample
This manual is suitable for devices