Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 163 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 163 of 226
161
Udskrifts/overførselsindstillinger
[Vælg mellem dato]/[Vælg kategori]/
[Vælg mellem folder]
2
Vælg billederne.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge en dato/kategori/mappe,
der skal udskrives.
2.
Tryk på knappen
.
vises på de valgte billeder.
Du kan annullere indstillingen ved at
trykke på knappen
FUNC./SET
igen.
Du kan vælge flere datoer, kategorier eller mapper.
Brug knappen
eller
til at bekræfte hvert dato-,
kategori- eller mappebillede.
3.
Tryk på knappen
.
3
Konfigurer udskriftsindstillingerne.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [OK].
2.
Tryk på knappen
.
Skærmbilledet til valg af
udvælgelsesmetode vises igen.
Hvis du vælger [Annuller],
annulleres udskriftsindstillingerne
for det valgte billede.
Sample
This manual is suitable for devices