Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 162 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 162 of 226
160
3
Vælg det sidste billede.
1.
Brug knappen
til at vælge
[Sidste billede].
2.
Tryk på knappen
.
3.
Brug knappen
eller
til at
vælge det sidste billede i rækken.
4.
Tryk på knappen
.
Det sidste billede må ikke have
et lavere nummer end det første
billede.
Der kan vælges op til 500 billeder.
4
Konfigurer udskriftsindstillingerne.
1.
Tryk på
, og vælg [Vælg].
2.
Tryk på knappen
.
Skærmbilledet til valg af
udvælgelsesmetode vises igen.
Hvis du trykker på knappen
MENU
,
annulleres alle
udskriftsindstillingerne for den valgte
række billeder.
Sample
This manual is suitable for devices