Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 160 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 160 of 226
158
Vælg en udskriftsindstillingsmetode
Vælg billeder og stk.
Konfigurerer udskriftsindstillingerne for enkelte
billeder, mens du får dem vist.
Vælg række
Bruges til at udpege første og sidste billede i en
række og udskrive alle billederne i rækken.
Vælg mellem dato
Konfigurerer udskriftsindstillinger for billeder
svarende til den valgte dato.
Vælg kategori
Konfigurerer udskriftsindstillinger for billeder i den
valgte kategori.
Vælg mellem folder
Konfigurerer udskriftsindstillinger for billeder i den
valgte mappe.
Vælg alle billeder
Konfigurerer udskriftsindstillinger for alle billeder.
Fj. alle markeringer
Fjerner alle udskriftsindstillinger fra billeder.
Der udskrives kun én kopi af hvert valgt billede. Med
indstillingen [Vælg billeder og stk.] kan du kun indstille antal
kopier, der skal udskrives, hvis indstillingen [Udskriftstype] er
indstillet til [Normal] eller [Begge]
(s. 156)
.
1
Vælg en udvælgelses-
metode.
1.
Drej funktionsvælgeren til
.
2.
Tryk på knappen
.
3.
Brug knappen
eller
til at vælge
menuen
.
4.
Brug knappen
eller
til at vælge en udvælgelsesmetode.
5.
Tryk på knappen
.
Sample
This manual is suitable for devices