Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 16 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 226
Startvejledning
Optagelse af stillbilleder
14
Optagelse af stillbilleder
1.
Tryk på knappen ON/OFF.
• Startlyden høres, og startbilledet vises på LCD-skærmen.
• Du slukker for strømmen ved at trykke på knappen ON/OFF igen.
2.
Vælg en optagelsestilstand.
1. Sæt funktionsvælgeren på
(Optagelse).
2. Tryk på knappen
.
3. Brug knappen
eller
til at vælge
(Auto).
4. Tryk på knappen
.
3.
Ret kameraet mod motivet.
4.
Tryk let på udløserknappen (tryk halvt ned) for at
indstille fokus.
• Kameraet bipper to gange, og indikatoren lyser grønt, når
kameraet fokuserer (orange, hvis blitzen udløses).
Undgå at ryste kameraet
Hold armene tæt ind til kroppen, mens du
holder kameraet med et fast greb om begge
sider. Det er også effektivt at bruge et stativ.
(
Automatisk tilstand)
Indikator
Udløserknap
Knappen ON/OFF
Funktions-
vælger
Knappen
Knapperne
Håndledsrem*
*
Brug håndledsremmen, så du undgår
at tabe kameraet under brug.
Sample
This manual is suitable for devices