Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 159 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 159 of 226
157
Udskrifts/overførselsindstillinger
1
Vælg [Print indstillinger].
1.
Drej funktionsvælgeren til
.
2.
Tryk på knappen
.
3.
Brug knappen
eller
til at
vælge menuen
.
4.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Print indstillinger].
5.
Tryk på knappen
.
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge et menupunkt.
2.
Brug knappen
eller
til at vælge
en indstilling, der skal konfigureres.
3.
Tryk på knappen
.
Indstillingerne for Dato og Billede nr. skifter afhængigt
af indstillingen af udskriftstypen på følgende måde.
- [Oversigt]
[Dato] og [Billede nr.] kan ikke indstilles til [Til] samtidigt.
- [Normal] eller [Begge]
[Dato] og [Billede nr.] kan indstilles til [Til] samtidigt, men
de oplysninger, der kan udskrives, varierer imidlertid fra
printer fra printer.
Billeder, der er dateret vha.
(Datomærke)
(s. 20)
,
udskrives altid med datoen uanset indstillingen for [Dato].
Som følge heraf vil datoen blive udskrevet to gange på
nogle printere, hvis [Dato] også er indstillet til [Til].
Datoer udskrives i det format, der er angivet i [Dato/Tid]
i menuen
(s. 12)
.
Sample
This manual is suitable for devices