Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 158 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 158 of 226
156
Udskrifts/overførselsindstillinger
Du kan vælge billeder på et hukommelseskort til udskrivning og angive
antallet af kopier på forhånd ved hjælp af kameraet. De indstillinger,
der anvendes i kameraet, overholder DPOF-standarderne (Digital Print
Order Format). Dette er praktisk ved udskrivning på en Direct Print-
kompatibel printer, eller når billeder sendes til fremkaldelse et sted, der
understøtter DPOF.
Indstilling af udskriftsstil
Når du har angivet udskriftsstilen, skal du vælge de billeder, der skal
udskrives. Du kan vælge følgende indstillinger.
*Standardindstilling
Angivelse af DPOF-udskriftsindstillinger
De angivne udskriftsindstillinger aktiveres også for
udskrivningslisten
(s. 19)
.
Udskriftsindstillingerne afspejles muligvis ikke på udskriften
fra visse printere eller fotolaboratorier.
Film kan ikke vælges til udskrivning.
Ikonet
vises muligvis for et hukommelseskort med
udskriftsindstillinger, der er angivet med et andet DPOF-
kompatibelt kamera. Disse indstillinger overskrives af de
indstillinger, du angiver med dit kamera.
Udskrifts-
type
Normal*
Udskriver ét billede pr. side.
Oversigt
Udskriver de valgte billeder sammen
i formindsket størrelse i et oversigtsformat.
Begge
Udskriver billederne i både normalt format
og oversigtsformat.
Dato (Til/Fra*)
Føjer datoen til udskriften.
Billede nr. (Til/Fra*)
Føjer billednummeret til udskriften.
Fjern DPOF data (Til*/Fra)
Sletter alle udskriftsindstillinger, når
billederne er udskrevet.
Sample
This manual is suitable for devices