Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 157 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 157 of 226
155
Afspilning/sletning
[Alle bill.]
3
Slet billederne.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [OK].
2.
Tryk på knappen
.
Hvis du vælger [Annuller], annulleres
funktionen, og der vendes tilbage til
trin 2.
Hvis du trykker på knappen
FUNC./SET
under sletningen,
annulleres proceduren.
Du kan formatere hukommelseskortet, hvis du ikke alene vil
slette billeddata, men samtlige data på hukommelseskortet
(s. 168)
.
Sample
This manual is suitable for devices