Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 156 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 156 of 226
154
[Vælg mellem dato]/[Vælg kategori]/
[Vælg mellem folder]
5
Slet billederne.
1.
Tryk på knappen
, og vælg [Slet].
2.
Tryk på knappen
.
Hvis du trykker på knappen
MENU
,
annulleres valget af det billede, du
er ved at slette, og du vender tilbage
til trin 2.
3
Vælg billederne.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge en dato/kategori/mappe,
der skal slettes.
2.
Tryk på knappen
.
vises på de valgte billeder.
Du kan annullere indstillingen ved at
trykke på knappen
FUNC./SET
igen.
Du kan vælge flere datoer, kategorier eller mapper.
Brug knappen
eller
til at bekræfte dato-, kategori-
eller mappebilledet.
3.
Tryk på knappen
.
4
Slet billederne.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [OK].
2.
Tryk på knappen
.
Hvis du vælger [Stop], annulleres
valget af det billede, du er ved at
slette, og du vender tilbage til trin 2.
Sample
This manual is suitable for devices