Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 153 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 153 of 226
151
Afspilning/sletning
[Alle bill.]
Du kan slette billeder på et hukommelseskort.
3
Beskyt billederne.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Beskyt].
2.
Tryk på knappen
.
Vender tilbage til skærmbilledet til
valg af udvælgelsesmetode.
Hvis du vælger [Åben], annulleres
beskyttelsen af alle billederne.
Hvis du vælger [Stop], annulleres
beskyttelsesindstillingerne for det aktuelle valg.
Sletning af alle billeder
Vælg
Sletter billeder, som vælges et ad gangen.
Vælg række
Bruges til at udpege første og sidste billede i en
række og slette alle billederne i rækken.
Vælg mellem dato
Sletter billeder svarende til den valgte dato.
Vælg kategori
Sletter billeder i den valgte kategori.
Vælg mellem folder
Sletter billeder i den valgte mappe.
Alle bill.
Sletter alle billederne på et hukommelseskort.
Bemærk, at slettede billeder ikke kan gendannes.
Vær forsigtig, før du sletter et billede.
Beskyttede billeder kan ikke slettes med denne funktion.
1
Vælg [Slet].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge
.
3.
Tryk på knappen
.
Sample
This manual is suitable for devices