Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 152 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 152 of 226
150
[Vælg mellem dato]/[Vælg kategori]/
[Vælg mellem folder]
3
Vælg billederne.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge en dato/kategori/mappe, der
skal beskyttes.
2.
Tryk på knappen
.
vises på de valgte billeder.
Du kan annullere indstillingen ved at
trykke på knappen
FUNC./SET
igen.
Du kan vælge flere datoer, kategorier eller mapper.
Brug knappen
eller
til at bekræfte hvert dato-,
kategori- eller mappebillede.
3.
Tryk på knappen
.
4
Beskyt billederne.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Beskyt].
2.
Tryk på knappen
.
Vender tilbage til skærmbilledet
til valg af udvælgelsesmetode.
Hvis du vælger [Åben], annulleres
beskyttelsen af de valgte billeder.
Hvis du vælger [Stop], annulleres
beskyttelsesindstillingerne for det aktuelle valg.
Sample
This manual is suitable for devices