Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 151 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 151 of 226
149
Afspilning/sletning
[Vælg række]
3
Vælg det første billede.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge det første billede i den
række, der skal beskyttes.
3.
Tryk på knappen
.
4
Vælg det sidste billede.
1.
Brug knappen
til at vælge
[Sidste billede].
2.
Tryk på knappen
.
3.
Brug knappen
eller
til at
vælge det sidste billede i rækken.
4.
Tryk på knappen
.
Det sidste billede må ikke have et
lavere nummer end det første billede.
Der kan vælges op til 500 billeder.
5
Beskyt billederne.
1.
Tryk på knappen
, og vælg [Beskyt].
2.
Tryk på knappen
.
Skærmbilledet til valg af
udvælgelsesmetode vises igen.
Hvis du vælger [Åben], annulleres
valget af det beskyttede billede.
Sample
This manual is suitable for devices