Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 150 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 150 of 226
148
[Vælg]
2
Vælg en
udvælgelsesmetode.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge en udvælgelsesmetode.
Hvis du trykker på knappen
MENU
,
vender du tilbage til forrige
skærmbillede.
2.
Tryk på knappen
.
3
Beskyt billedet.
1.
Brug knappen
eller
til at vælge
et billede, der skal beskyttes.
2.
Tryk på knappen
.
Du kan annullere indstillingen ved at
trykke på knappen
FUNC./SET
igen.
Gentag fremgangsmåden for at
fortsætte med at beskytte andre
billeder.
Det kan også gøres under indeksvisning.
Du kan afslutte indstillingen ved at trykke på knappen
MENU
.
Beskyttelsesikon
Sample
This manual is suitable for devices