Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 15 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 226
Klargøring
13
Startvejledning
Du kan ændre det sprog, der vises i LCD-skærmens menuer og
meddelelser.
1.
Tryk på knappen ON/OFF.
2.
Sæt funktionsvælgeren på
(Afspilning).
3.
Hold knappen
nede, og tryk på knappen
.
4.
Brug knappen
,
,
eller
til at vælge et sprog.
5.
Tryk på knappen
.
Kameraet har et indbygget genopladeligt litiumbatteri, så
indstillinger som f.eks. dato og klokkeslæt kan gemmes.
Sæt et opladet batteri i kameraet. Hvis du i stedet bruger
vekselstrømsadapteren ACK-DC10 (sælges separat), vil
batteriet blive opladet på ca. fire timer. Det oplades, selvom
der er slukket for kameraet.
Hvis du tager hovedbatteriet ud, kan indstillingerne af dato
og tid gå tabt efter ca. tre uger. Indstil dato og tid igen, hvis
det sker.
Indstilling af sproget på skærmen
Knappen
Knappen
Knappen ON/OFF
Funktions-
vælger
Knapperne
Sample
This manual is suitable for devices