Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 149 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 149 of 226
147
Afspilning/sletning
Du kan beskytte vigtige billeder og film mod utilsigtet sletning.
Tilbage
spoling
Der spoles tilbage, når knappen
FUNC./SET
holdes
nede. Lyden høres ikke under tilbagespolingen.
Hurtig
fremspoling
Der spoles hurtigt frem, når knappen
FUNC./SET
holdes nede. Lyden høres ikke under fremspolingen.
Slet
Vælg [Slet] eller [Slet alt] på bekræftelsesskærm-
billedet, og tryk på knappen
FUNC./SET
.
Beskyt
Beskytter mod utilsigtet sletning. Brug knappen
eller
til at vælge en lyd og knappen
FUNC./SET
til at
vælge/fravælge beskyttelse.
Lydstyrke
Du kan bruge knappen
eller
til at justere
lydstyrken.
Se
Lydoptagerens datahastigheder og optagelsesvarigheder
(beregnet)
(s. 212)
.
Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet er fyldt.
Beskyttelse af billeder
Vælg
Du kan konfigurere indstillinger til beskyttelse af
de enkelte billeder et efter et, mens de vises.
Vælg række
Du kan vælge første og sidste billede i en række
og beskytte alle billederne i rækken.
Vælg mellem dato
Du kan beskytte billederne fra en angivet dato.
Vælg kategori
Du kan beskytte billeder fra en angiven kategori.
Vælg mellem folder
Du kan beskytte billeder i en bestemt mappe.
Alle bill.
Du kan beskytte alle billederne på et hukommelseskort.
1
Vælg [Beskyt].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge
.
3.
Tryk på knappen
.
Sample
This manual is suitable for devices