Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 148 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 148 of 226
146
Du kan optage et lydmemo kontinuerligt i op til ca. 2 timer uden at tage
et billede.
Lydoptagerpanel
Brug knappen
eller
til at vælge en indstilling, og tryk på knappen
FUNC./SET
.
Optagelse af lyd alene (Lyd optager)
1
Vælg [Lyd optager].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge
.
3.
Tryk på knappen
.
2
Optagelse af lyd.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge
.
2.
Tryk på knappen
.
Den forløbne optagelsestid vises.
Du kan bruge knappen
eller
til at ændre samplingfrekvensen.
Optagelsens kvalitet stiger
progressivt, når du vælger
[11.025 kHz], [22.050 kHz] eller
[44.100 kHz], men de optagede
filers størrelse øges tilsvarende.
Tryk på knappen
FUNC./SET
for at stoppe
optagelsessessionen. En ny optagelsessession begynder,
når du trykker på knappen igen.
Afslut
Vender tilbage til menuskærmbilledet.
Optag
Starter optagelsen.
Pause
Stopper optagelse eller afspilning.
Afspil
Brug knappen
eller
til at vælge en lyd, der skal
afspilles, og tryk på knappen
FUNC./SET
.
Resterende tid
Samplingfrekvens
Lydoptagerpanel
Sample
This manual is suitable for devices