Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 147 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 147 of 226
145
Afspilning/sletning
Lydmemopanel
Brug knappen
eller
til at vælge en indstilling, og tryk på knappen
FUNC./SET
.
Afslut
Afslutter funktionen.
Optag
Starter optagelsen.
Pause
Stopper optagelse eller afspilning.
Afspil
Afspiller.
Slet
Sletter lydmemoer. (Vælg [Slet], og tryk på
bekræftelsesskærmbilledet på knappen
FUNC./SET
).
Du kan ikke knytte lydmemoer til film.
Lydmemoer til beskyttede billeder kan ikke slettes.
Sample
This manual is suitable for devices