Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 146 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 146 of 226
144
Der kan knyttes lydmemoer (op til 1 minut) til et billede
i afspilningstilstand. Lyddata gemmes i WAVE-format.
Tilknytning af lydmemoer til billeder
1
Vælg [Lydmemo].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge
.
3.
Tryk på knappen
.
2
Vælg et billede.
1.
Brug knappen
eller
til at vælge
et billede, du vil knytte et lydmemo til.
2.
Tryk på knappen
.
Lydmemokontrolpanelet vises.
3
Optag lydmemoet.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge
.
2.
Tryk på knappen
.
Den forløbne og resterende
tid vises.
Hvis du trykker på knappen
FUNC./SET
, stopper optagelsen
midlertidigt. Tryk på knappen igen
for at genoptage optagelsen.
Der kan føjes op til et minuts
optagelse til et billede.
Tryk på knappen
MENU
for
at afslutte opsætningen.
Lydstyrke (juster vha.
knappen
eller
)
Forløbet tid/
resterende tid
Lydmemopanel
Sample
This manual is suitable for devices