Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 145 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 145 of 226
143
Afspilning/sletning
3
Vælg opløsningen.
1.
Brug knappen
eller
til at vælge
opløsningen.
2.
Tryk på knappen
.
Nogle opløsningsindstillinger kan
ikke vælges, afhængigt af den ledige
plads på hukommelseskortet (
vises nederst til højre på ikonet).
4
Gem billedet.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [OK].
2.
Tryk på knappen
.
Det ændrede billede gemmes som
en ny fil. Det oprindelige billede
slettes ikke.
Gentag fremgangsmåden fra trin 2,
hvis du vil ændre størrelse på andre billeder.
5
Vis det gemte billede.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Ja].
3.
Tryk på knappen
.
Menuen
vises igen, hvis du
vælger [Nej].
Størrelsen på film og billeder, der er taget i tilstanden
,
kan ikke ændres.
Sample
This manual is suitable for devices