Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 143 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 143 of 226
141
Afspilning/sletning
3
Vælg en My Colors-type.
1.
Brug knappen
eller
til
at vælge My Colors-typen.
Det viste billede afspejler
My Colors-effekten.
Du kan trykke zoomknappen mod
og kontrollere billedet ved en
kraftigere forstørrelse. Mens du
har zoomet ind på billedet, kan du trykke på knappen
FUNC./
SET
for at skifte mellem det billede, der er anvendt en My
Colors-effekt på, og det oprindelige ikke-ændrede billede.
2.
Tryk på knappen
.
4
Gem billedet.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [OK].
2.
Tryk på knappen
.
Det billede, der netop blev gemt
med My Colors-effekten, er det
sidste på listen.
Gentag procedurerne fra trin 2 for
at føje effekter til andre billeder.
5
Vis det gemte billede.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til
at vælge [Ja].
3.
Tryk på knappen
.
Menuen
vises igen,
hvis du vælger [Nej].
Sample
This manual is suitable for devices