Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 142 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 142 of 226
140
Du kan føje effekter til billeder, du har taget (kun stillbilleder), vha.
funktionen My Colors. Der er følgende valgmuligheder for My Colors-
effekter. Se
s. 103
for at få oplysninger.
Tilføjelse af effekter med funktionen
My Colors
Vivid effekt
Lys hud tone
Neutral
Mørk hud tone
Sepia effekt
Vivid blå
Sort/Hvid
Vivid grøn
Positiv film
Vivid rød
1
Vælg [My Colors].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge
.
3.
Tryk på knappen
.
2
Vælg et billede.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge et billede.
2.
Tryk på knappen
.
Sample
This manual is suitable for devices