Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 141 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 141 of 226
139
Afspilning/sletning
Fjernelse af korrektionsrammer
Bemærk følgende for at korrigere røde øjne på den korrekte
måde (se billedet i trin 2 på
side 138
):
- Juster korrektionsrammens størrelse, så den kun vises
rundt om det sted, hvor der skal korrigeres røde øjne.
- Hvis der er flere personer med røde øjne, skal du tilføje
en korrektionsramme pr. person.
1
Vælg [Fjern ramme].
1.
Brug knappen
,
,
eller
til at vælge [Fjern ramme].
2.
Tryk på knappen
.
2
Vælg en ramme, du vil
fjerne.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge en ramme, der skal fjernes.
Den valgte ramme vises med grønt.
3
Slet rammen.
1.
Tryk på knappen
.
Den valgte ramme forsvinder.
Gå tilbage til trin 2, hvis du vil fortsætte med at slette rammer.
Tryk på knappen
MENU
, når du er færdig med at slette rammer.
Sample
This manual is suitable for devices