Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 140 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 140 of 226
138
Der kan ikke korrigeres røde øjne, hvis der ikke er plads nok
på hukommelseskortet.
Selvom røde øjne kan korrigeres flere gange på et billede,
forringes billedkvaliteten gradvist for hver gang.
Da korrektionsrammen ikke automatisk vises på billeder,
som allerede er korrigeret én gang med funktionen Rødøje
korrigering, kan du bruge indstillingen [Tilføj ramme] til at
korrigere dem.
Tilføjelse af korrektionsramme
1
Vælg [Tilføj ramme].
1.
Brug knappen
,
,
eller
til at vælge [Tilføj ramme].
2.
Tryk på knappen
.
Der vises en grøn ramme.
2
Juster rammens
placering.
1.
Brug knappen
,
,
eller
til at flytte rammen.
Du kan ændre rammens størrelse
vha. zoomknappen.
3
Tilføj en korrektionsramme.
1.
Tryk på knappen
.
Korrektionsrammen tilføjes, og rammefarven ændres til hvid.
Hvis du vil tilføje yderligere rammer, skal du justere
positionen og derefter trykke på knappen
FUNC./SET
.
Der kan tilføjes op til 35 rammer.
Tryk på knappen
MENU
, når du er færdig med at tilføje
rammer.
Sample
This manual is suitable for devices