Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 14 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 226
Klargøring
12
Startvejledning
Menuen Dato/Tid vises, første gang der tændes for strømmen.
1.
Tryk på knappen ON/OFF.
2.
Vælg måneden, dagen, året og
klokkeslættet samt
visningsrækkefølgen.
1. Brug knappen
eller
til at
vælge en kategori.
2. Brug knappen
eller
til at
indstille værdien.
3.
Tryk på knappen
.
Sådan ændres nuværende indstillinger for dato/tid
Brug følgende fremgangsmåde til at åbne menuen Dato/Tid, og udfør
derefter trin 2 og 3 ovenfor.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge menuen
(Opsætning).
3.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Dato/Tid].
4.
Tryk på knappen
.
Indstilling af dato og klokkeslæt
Knappen
Knappen
Knapperne
Knappen ON/OFF
Sample
This manual is suitable for devices