Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 139 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 139 of 226
137
Afspilning/sletning
3
Korriger billedet.
1.
Brug knappen
,
,
eller
til at vælge [Start].
2.
Tryk på knappen
.
4
Gem billedet.
1.
Brug knappen
,
,
eller
til
at vælge [Ny fil] eller [Overskriv].
2.
Tryk på knappen
.
[Ny fil]: Gemmes som en ny fil med
et nyt navn. Det ukorrigerede billede
gemmes. Det nye billede gemmes som sidste fil.
[Overskriv]: Gemmes med samme filnavn som det
ukorrigerede billede. Det ukorrigerede billede slettes.
Fortsæt til trin 5, hvis du har valgt [Ny fil].
Gentag fremgangsmåden fra trin 2, hvis du vil korrigere
røde øjne på andre billeder.
5
Vis det gemte billede.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Ja].
3.
Tryk på knappen
.
Menuen
vises igen, hvis du
vælger [Nej].
Der kan ikke korrigeres røde øjne på film.
Beskyttede billeder kan ikke overskrives.
Sample
This manual is suitable for devices