Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 137 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 137 of 226
135
Afspilning/sletning
Justering af indstillingerne Sek.mel.billede og Gentag
• Sek.mel.billede
Indstiller den tid, som hvert billede vises i. Vælg mellem 3-10
sekunder, 15 sekunder og 30 sekunder. Visningstiden kan
variere en smule afhængigt af billedet.
• Gentag
Angiver, om diasvisningen standser, når alle dias er vist,
eller fortsætter, indtil den afbrydes manuelt.
1
Vælg [Opsæt].
1.
Brug knappen
eller
til at vælge [Opsæt].
2.
Tryk på knappen
.
2
Konfigurer indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Sek.mel.billede] eller
[Gentag].
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge en indstilling.
3.
Tryk på knappen
.
Sample
This manual is suitable for devices