Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 135 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 135 of 226
133
Afspilning/sletning
Valg af en dato/kategori/mappe,
der skal afspilles
(
/
/
)
1
Vælg en afspilnings-
metode.
1.
Brug knappen
eller
til
at vælge
,
eller
.
2.
Tryk på knappen
.
2
Vælg de billeder, der
skal afspilles.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge en dato/kategori/mappe
til afspilning.
2.
Tryk på knappen
.
vises på de valgte billeder.
Sådan annulleres valget: Tryk på knappen
FUNC./SET
igen.
Der kan foretages flere valg for datoen/kategorien/mappen.
Billederne afspilles i den rækkefølge, de vælges i.
Sådan kontrolleres billederne for hver dato/kategori/mappe:
Brug knappen
eller
.
Du kan fuldføre indstillingen ved at trykke på knappen
MENU
.
Sample
This manual is suitable for devices