Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 134 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 134 of 226
132
Sådan stoppes diasvisningen
Tryk på knappen
MENU
.
Overgangseffekter
Du kan vælge de overgangseffekter, der skal bruges, når ét billede
afløses af et andet.
3
Start diasvisningen.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Start].
3.
Tryk på knappen
.
Følgende funktioner er tilgængelige
under diasvisninger.
- Midlertidig standsning/genoptagelse:
Tryk på knappen
FUNC./SET
.
-
Frem- og tilbagespoling: Tryk på knappen
eller
(bliv ved
med at holde knappen nede for at skifte hurtigere mellem
billederne).
Ingen overgangseffekt.
Det nye billede bliver gradvist lysere, mens det bevæger sig op
nedefra.
Det nye billede vises først i et kryds, som gradvist udvides til fuld
visning.
Dele af det nye billede bevæger sig vandret og udvides, så hele
billedet vises.
Under afspilning af enkeltbilleder kan du starte en diasvisning
fra det aktuelle billede ved at holde knappen
FUNC./SET
nede
og trykke på knappen
. Bemærk, at hvis du gør det, mens
det sidst optagede billede vises, begynder diasvisningen med
det første billede, der har samme dato.
Sample
This manual is suitable for devices