Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 133 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 133 of 226
131
Afspilning/sletning
Automatisk afspilning af billeder på hukommelseskortet.
Billedindstillingerne for diasvisning er baseret på DPOF-standarden
(Digital Print Order Format).
Automatisk afspilning (Dias visning)
Alle billeder
Afspiller alle billeder på et hukommelseskort
i rækkefølge.
Dato
Afspiller billeder tilknyttet en bestemt dato i rækkefølge.
Min kategori
Afspiller billederne i den valgte kategori i rækkefølge.
Folder
Afspiller billeder i en angivet mappe i rækkefølge.
Film
Afspiller kun filmfiler i rækkefølge.
Still billeder
Afspiller kun stillbilleder i rækkefølge.
Bruger 1-3
Afspiller de billeder, der er valgt til de enkelte diasvisnin-
ger, Bruger 1, Bruger 2 eller Bruger 3, i rækkefølge
(s. 134)
.
1
Vælg [Dias visning].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge
.
3.
Tryk på knappen
.
2
Vælg en afspilningsmetode.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at vælge
diasvisningstypen.
,
,
: Tryk på knappen
FUNC./SET
for at vælge en dato,
kategori eller mappe, der skal
afspilles
(s. 133)
.
: Tryk på knappen
FUNC./SET
for at vælge de billeder,
der skal afspilles
(s. 134)
.
Brug knappen
til at vælge [Effekt], og vælg effekttypen med
knappen
eller
, hvis du vil føje en overgangseffekt til
billeder, der afspilles
(s. 132)
.
Sample
This manual is suitable for devices